استاندارد های ایزو مرتبط با پزشکی و دارو سازی

مشاوره، پیاده سازی و صدور گواهینامه ایزو های مرتبط با پزشکی و دارو سازی

استاندارد های عمومی:

استاندارد های تخصصی:

ISO 17025: 2017

استاندارد بین المللی سیستم مدیریت آزمایشگاه

ISO / IEC 17025 برای هر سازمانی که آزمایش، نمونه گیری یا کالیبراسیون را انجام می دهد و نتایج مطلوبی می خواهد، مفید است. این شامل انواع آزمایشگاه ها است، اعم از اینکه متعلق به دولت، صنعت یا در واقع هر سازمان دیگری باشند. این استاندارد همچنین برای دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، دولت ها، تنظیم کننده ها، نهادهای بازرسی، سازمان های صدور گواهینامه محصولات و سایر نهادهای ارزیابی انطباق با نیاز به انجام آزمایش، نمونه برداری یا کالیبراسیون مفید است.

اعلام هزینه

چنانچه استاندارد مورد نظر خود را انتخاب کرده اید فرم استعلام قیمت زیر را پر کنید تا در اولین فرصت شما را از هزینه های مختص سازمانتان مطلع کنیم.

استاندارد مشاغل دیگر

مشاوره، پیاده سازی، و صدور گواهینامه ایزو های مرتبط با طلا و جواهرات

استاندارد های بیین المللی مرتبط با طلا و جواهرات

استاندارد های عمومی: ISO 9001 سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 توسط بیش از 1 میلیون سازمان در سراسر جهان...
مشاوره، پیاده سازی، و صدور گواهینامه های صنایع خودرو سازی

استانداردهای بین المللی مرتبط با صنایع خودرو سازی

استاندارد های عمومی: ISO 9001 سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 توسط بیش از 1 میلیون سازمان در سراسر جهان...
مشاوره، پیاده سازی و صدور گواهینامه ایزو های مرتبط با صنایع معدن و حفاری

استاندارد های ایزو مرتبط با معادن و صنایع حفاری

استاندارد های عمومی: ISO 9001 سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 توسط بیش از 1 میلیون سازمان در سراسر جهان...
مشاوره، پیاده سازی، و صدور گواهینامه ایزوهای مرتبط با مواد مغناطیسی

استاندارد های ایزو مرتبط با مواد و قطعات مغناطیسی

استاندارد های عمومی: ISO 9001 سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 توسط بیش از 1 میلیون سازمان در سراسر جهان...
مشاوره، پیاده سازی، و صدور گواهینامه ایزو های مرتبط با سیستم های سرمایشی گرمایشی

استاندارد های ایزو مرتبط با سرمایشی، گرمایشی و تهویه مطبوع

استاندارد های عمومی: ISO 9001 سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 توسط بیش از 1 میلیون سازمان در سراسر جهان...
مشاوره، پیاده سازی و صدور گواهینامه ایزو های صنایع چوپ

استاندارد های ایزو مرتبط با صنایع چوب

استاندارد های عمومی: ISO 9001 سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 توسط بیش از 1 میلیون سازمان در سراسر جهان...