اشتراگ گذاری در facebook
اشتراگ گذاری در twitter
اشتراگ گذاری در linkedin
اشتراگ گذاری در whatsapp

کالیبراسیون عمومی

منظور از کالیبراسیون، بررسی صحت اندازه گیری از طریق مقایسه نتایج با یک دستگاه مرجع است.
در واقع از طریق کالیبراسیون، صحت دستگاهی که برای ما کار اندازه گیری را انجام میدهد، بررسی میکنیم.

زمان دوره

6 ساعت

نحوه برگزاری

حضوری, مجازی

پاک کردن

در این دوره آموزشی چه می آموزید؟

در این دوره آموزشی ابتدا با مفهوم کالیبراسیون و مفاهیم دقت و صحت آشنا میشوید. سپس تعاریف و اصطلاحات مهم در کالیبراسیون و مفهوم خطاهای اندازه گیری و محاسبه عدم قطعیت برای شما شرح داده میشود.
این دوره آموزشی بصورت کارگاه برگزار میشود و فرمهای مهم بصورت کارگاه، تکمیل میشوند.
سرفصلهای مباحث ارائه شده در این دوره عبارتند از:
تعاریف و اصطلاحات اندازه گیری
اهمیت کالیبراسیون در سیستم مدیریت کیفیت
مفاهیم صحت و دقت
آشنائی با خطاهای اندازهگیری
انواع برچسبهای کالیبراسیون
شناسنامه تجهیزات پایش و اندازه گیری
شناسنامه کالیبراسیون
کالیبراسیون داخلی و خارجی
دوره کالیبراسیون

هزینه سرمایه گذاری بر روی این آموزش:

ما سعی میکنیم هزینه دوره آموزشی با خدمات ما همخوانی داشته باشد. فراموش نکنید ما دورههای آموزشی را بصورت کارگاه برگزار میکنیم.
هزینه برگزاری این دوره به صورت حضوری 000/200 و بصورت مجازی 000/150 تومان میباشد.

گواهینامه دوره:

به یاد داشته باشید:
گواهینامه دوره آموزشی از کمپانی های بین المللی صادر میشود البته هزینه گواهینامه بستگی به نوع کمپانی دارد.
گواهینامه های صادر شده دارای کد رجیستر بوده و قابلیت ردیابی بینالمللی دارد.
گواهینامه شما پس از اتمام دوره به آدرس منزل یا هر آدرس دلخواه شما ارسال می گردد . هزینه ارسال گواهینامه به عهده ماست.
در گواهینامه ها، عنوان مجازی ذکر نمی شود و گواهینامه های دوره های مجازی هیچ تفاوتی با دوره های حضوری ندارند.
زمان این دوره آموزشی:
دوره حضوری کالیبراسیون به مدت 6 ساعت و در یک روز برگزار میشود.
دوره مجازی این دوره هم با همین مدت و به صورت آنلاین برگزار میگردد.

150,000 تومان200,000 تومان

پاک کردن

دوره های آموزشی مرتبط