استاندارد های ایزو مرتبط با بازرگانی

استاندارد های ایزو مرتبط با بازرگانی

استاندارد های عمومی:

استاندارد های تخصصی:

ISO/IEC 17024:2012

استاندارد بین المللی ارزیابی انطباق

ISO/IEC 17024: 2012 شامل اصول و الزامات مربوط به بدنی است که افراد را بر خلاف شرایط خاص تأیید می کند و شامل توسعه و نگهداری یک طرح صدور گواهینامه برای افراد است.

ISO 13053: 2011

استاندارد بین المللی روش های کمی در بهبود فرآیند

ISO 13053: 2011 روشی را برای متدولوژی بهبود مشاغل معروف به شش سیگما توصیف می کند. روش به طور معمول شامل پنج مرحله است: تعریف، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل، بهبود و کنترل (DMAIC).

ISO 13053: 2011 روش ترجیحی یا بهترین روش را برای هر یک از مراحل روش DMAIC استفاده شده در هنگام اجرای یک پروژه شش سیگما توصیه می کند. این مقاله همچنین نحوه مدیریت پروژه های شش سیگما را توصیف می کند و نقش،تخصص و آموزش پرسنل درگیر در چنین پروژه هایی را توصیف می کند. این برای سازمانهایی که از فرآیندهای ساخت و همچنین فرآیندهای خدمات و معاملات استفاده می کنند قابل استفاده است.

ISO 20252:2019

استاندارد بین المللی تحقیقات بازاری(بازار، نظر و تحقیقات)

این سند اصطلاحات، تعاریف و الزامات خدمات را برای ارائه دهندگان خدمات انجام تحقیقات بازار، نظر و تحقیقات اجتماعی، از جمله بینش و تجزیه و تحلیل داده (که از این پس “ارائه دهندگان خدمات” نامیده می شود) تعیین می کند.

فعالیتهای تحقیق غیر بازاری مانند بازاریابی مستقیم از محدوده این سند خارج است.

ISO 22301: 2019

استاندارد بین المللی سیستم های مدیریت و تداوم کسب و کار

ISO 22301: 2019 الزامات لازم برای پیاده سازی، نگهداری و بهبود سیستم مدیریتی را برای محافظت، کاهش احتمال وقوع، آماده سازی، پاسخگویی و بهبودی از اختلالات هنگام بروز آن، مشخص می کند. الزامات مشخص شده در این سند عمومی است و در نظر گرفته شده است که برای همه سازمانها یا بخشهای آن، صرف نظر از نوع، اندازه و ماهیت سازمان قابل اجرا باشد. میزان کاربرد این الزامات به محیط کار و پیچیدگی سازمان بستگی دارد. این سند برای انواع و اندازه سازمانی که:

الف) پیاده سازی ، حفظ و بهبود BCMS؛

ب) به دنبال اطمینان از انطباق با سیاست تداوم کسب و کار است.

ج) باید بتوانند در حین ایجاد اختلال، به ارائه محصولات و خدمات با ظرفیت از پیش تعریف شده قابل قبول ادامه دهند.

د) به دنبال تقویت انعطاف پذیری خود از طریق استفاده موثر از BCMS هستند. این سند می تواند برای ارزیابی توانایی سازمان در تأمین نیازها و تعهدات تداوم تجارت خود مورد استفاده قرار گیرد.

ISO 26000: 2010 ​

استاندارد بین المللی مسئولیت اجتماعی

ISO 26000: 2010 برای کمک به سازمانها در کمک به توسعه پایدار است. هدف این است که آنها را تشویق کند که فراتر از انطباق قانونی باشند، تشخیص دهند که انطباق با قانون وظیفه اساسی هر سازمان و بخشی اساسی از مسئولیت اجتماعی آنها است. این هدف برای ارتقا درک مشترک در زمینه مسئولیت اجتماعی، و تکمیل سایر ابزارها و ابتکارات مسئولیت اجتماعی است، نه جایگزینی آنها.

در استفاده از ISO 26000: 2010، توصیه می شود که یک سازمان ضمن سازگار بودن با هنجارهای بین المللی رفتار، تنوع اجتماعی، زیست محیطی، حقوقی ، فرهنگی، سیاسی و سازمانی و همچنین تفاوت در شرایط اقتصادی را در نظر بگیرد.

اعلام هزینه

چنانچه استاندارد مورد نظر خود را انتخاب کرده اید فرم استعلام قیمت زیر را پر کنید تا در اولین فرصت شما را از هزینه های مختص سازمانتان مطلع کنیم.

استاندارد مشاغل دیگر

مشاوره، پیاده سازی، و صدور گواهینامه ایزو های مرتبط با طلا و جواهرات

استاندارد های بیین المللی مرتبط با طلا و جواهرات

استاندارد های عمومی: ISO 9001 سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 توسط بیش از 1 میلیون سازمان در سراسر جهان...
مشاوره، پیاده سازی، و صدور گواهینامه های صنایع خودرو سازی

استانداردهای بین المللی مرتبط با صنایع خودرو سازی

استاندارد های عمومی: ISO 9001 سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 توسط بیش از 1 میلیون سازمان در سراسر جهان...
مشاوره، پیاده سازی و صدور گواهینامه ایزو های مرتبط با صنایع معدن و حفاری

استاندارد های ایزو مرتبط با معادن و صنایع حفاری

استاندارد های عمومی: ISO 9001 سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 توسط بیش از 1 میلیون سازمان در سراسر جهان...
مشاوره، پیاده سازی، و صدور گواهینامه ایزوهای مرتبط با مواد مغناطیسی

استاندارد های ایزو مرتبط با مواد و قطعات مغناطیسی

استاندارد های عمومی: ISO 9001 سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 توسط بیش از 1 میلیون سازمان در سراسر جهان...
مشاوره، پیاده سازی، و صدور گواهینامه ایزو های مرتبط با سیستم های سرمایشی گرمایشی

استاندارد های ایزو مرتبط با سرمایشی، گرمایشی و تهویه مطبوع

استاندارد های عمومی: ISO 9001 سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 توسط بیش از 1 میلیون سازمان در سراسر جهان...
مشاوره، پیاده سازی و صدور گواهینامه ایزو های صنایع چوپ

استاندارد های ایزو مرتبط با صنایع چوب

استاندارد های عمومی: ISO 9001 سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 توسط بیش از 1 میلیون سازمان در سراسر جهان...