دوره های آموزشی شرکت آریامن گستر

در صورت بروز هر گونه سوال یا درخواست برگزاری دوره های آموزشی دیگر با ما تماس حاصل فرمایید.

09156562510

نظام آراستگی(5s)

اهداف 5S

مراحل اجرایی 5S

کاربرد RED TAG  و  YELLOW TAG

ممیزی 5S

کارگاه آموزشی

 کالــیبراســیون

تعریف اصطلاحات انداز­گیری

تفاوت بین خطای اندازه­گیری و عدم قطعیت اندازه گیری

انواع برچسب­های کالیبراسیون

آشنایی با اصول کالیبراسیون بر اساس الزامات ملی و بین­المللی

نحوه تعیین فواصل کالیبراسیون تجهیزات

آشنایی با مراکز ذی صلاح جهت کالیبره نمودن تجهیزات

استانداردISO/IEC  17025: 2017

آشنایی با IEC

معرفی استاندارد ISO/IEC  17025 : 2017

اهداف استاندارد ISO/IEC  17025 : 2017

آشنایی با بندهای استاندارد ISO/IEC  17025

رویکرد فرآیندی در ISO/IEC  17025 : 2017

اهداف آزمایشگاه با رویکرد SWOT

مدیریت ریسک­ها و فرصت­های آزمایشگاه

برگزاری کارگاه­های آموزشی در خصوص استاندارد ISO/IEC  17025 : 2017

 مـدیریت کیفیت جامع (TQM)

هفت ابزار کنترل کیفیت

مدیریت سنتی و مدیریت نوین

چرخه دمینگ (Deming circle)

فلسفه و اصول مدیریت کیفیت جامع و عوامل آن

اصول کرازبی (Crosby)

اصول ده­گانه جوران (Juran)

روش دلفی در مدیریت کیفیت

ارزشیابی مدیریت کیفیت

CRM

معنی و مفهوم و تعاریف crm

آشنایی با اصول و استانداردهای مدیریت شکایت و رضایت مشتریان

مدیریت تجربه مشتری CEM

مدیریت شکایت مشتری CCM

روش اندازه گیری رضایت مشتری CSM

اندازه گیری رضایت مشتری با روش VOC

شاخص وفاداری مشتری NPS

 

آشنایی با مبانی مقدماتی تخمین عدم قطعیت در آزمایشگاه­ها

معنی و مفهوم عدم قطعیت

تفاوت بین خطا و عدم قطعیت

مراحل تخمین عدم قطعیت

فرمول­های ریاضی محاسبه عدم قطعیت

 محلول­سازی در آزمایشگاه­ها

مقدمه محلول­سازی و آشنایی با لوازم و دستگاه­ها

آشنایی با درجه خلوص انواع آب­های مصرفی در آزمایشگاه­ها

آشنایی با محلول­های بافر و نحوه تهیه آن­ها

آشنایی با واحدهای غلظت و نحوه تبدیل آن­ها

آشنایی با محاسبات لازم جهت تهیه محلول­ها از مواد جامد و مایع به همراه مثال

غلظت مولار، غلظت مولال

محلول­های درصد

قسمت در میلیون (ppm)